Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om når det vil bli fremmet forslag til hvordan en kan unngå økonomiske interessekoblinger mellom forsikringsselskaper og sakkyndige leger ved personskader

Datert: 27.05.1999
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 02.06.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): 6. mars 1998 vedtok et enstemmig Storting: "Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag til hvordan en kan unngå økonomiske interessekoblinger mellom forsikringsselskapene og sakkyndige leger i forbindelse med personskader og forsikring."

Når vil Regjeringen fremme forslag i denne sammenheng?


Les hele debatten