Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om å få opprettet et nøytralt tvisteløsningsorgan i forbindelse med personskadeerstatninger

Datert: 27.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Tidligere justisminister Aud-Inger Aure fikk i januar 1998 spørsmål om opprettelse av et nøytralt tvisteløsningsorgan i forbindelse med personskadeerstatninger. Til tross for positiv tilbakemelding fra daværende justisminister, er organet enda ikke etablert.

Vil statsråden nå sørge for at vi får et slikt organ?


Les hele debatten