Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om boplikt for gårdbrukere med eiendommer i flere kommuner/fylker, da en som har oppfylt boplikten i Elverum, er pålagt å bosette seg på sin skog- og fjelleiendom i Lierne

Datert: 27.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Landets topografi med videre medfører at mange gårdbrukere har eiendommer spredt over flere kommuner/fylker. Dette innebærer at disse, på grunnlag av landbruksmyndighetens vilkårlige skjønn, kan bli nødt til å oppfylle boplikt på ulike deler av driftsenheten. Amund Grindalen er pålagt og har oppfylt boplikten på sitt gårdsbruk i Elverum, og er nå pålagt å bosette seg på sin skog- og fjelleiendom i Lierne.

Er dette etter statsrådens syn en forsvarlig og ønskelig ordning?


Les hele debatten