Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Om flyktningsituasjonen i Kosovo og Regjeringens utgiftsanslag og strategi for den praktiske gjennomføringen av den norske hjelpen

Datert: 28.05.1999
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 02.06.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge norske hjelpeorganisasjoner vil flyktningesituasjonen i Kosovo bli langvarig. Dersom den norske hjelpen skal bevare folkelig oppslutning er det viktig at den er kostnadseffektiv og hjelper flest mulig på praktisk best mulige måte. Det er også av stor betydning at man fra Regjeringens side anslår de langsiktige kostnadene og den budsjettmessig inndekningen.

Hva er Regjeringens anslag vedrørende de økonomiske utgiftene og strategi vedrørende den praktiske gjennomføringen av hjelpen?


Les hele debatten