Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Om at den differensierte arbeidsgiveravgiften er kjent ulovlig av EFTA-domstolen og må videreføres som transportstøtte underlagt EUs regionalpolitikk, og om å få en konsekvensanalyse av dommen

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): EFTA-domstolen har kjent hele ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ulovlig. Hoveddelen av ordningen kan foreløpig videreføres som transportstøtte. Ordningen er nå definert som regionalpolitikk og flertallet som forsikret om at dette var skatte- og avgiftspolitikk tok grundig feil. Hele ordningen er nå underlagt EU.

Ser statsministeren disse fakta og vil Regjeringen legge fram en total konsekvensanalyse av de prinsipielle sidene av dommen?


Les hele debatten