Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om å hindre at kontantstøtten blir brukt til svart arbeid, med henvisning til nedgangen i antall registrerte dagmammaer

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I en undersøkelse NOVA har gjort for Barne- og familiedepartementet viser at hvis man står ved de valgene man trodde man ville gjøre ved innføring av kontantstøtten, vil bruken av dagmamma øke fra 22 pst. til 37 pst. Tall fra Skattedirektoratet viser at det i mars 1998 ble registrert 9 273 dagmammaer og i mars 1999 var tallet sunket til 6 280. Dette er bekymringsfullt.

Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at kontantstøtten ikke blir brukt til "svart" arbeid?


Les hele debatten