Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Om den økonomiske situasjonen til Det flerspråklige bibliotek, som tilbyr bibliotektjenester for språklige minoriteter

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av kulturminister Anne Enger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det flerspråklige bibliotek (DFB) er kompetansebibliotek på bibliotektjenester til språklige minoriteter. Tilgjengelighet og tilbud på bibliotektjenester spiller en viktig rolle for inkludering i det norske samfunnet. DFB har hatt en sterk økning i aktivitetsnivået, og med 6 000 flytninger fra Kosovo vil behovet øke i år. Den økonomiske situasjonen var prekær allerede i 1998.

Hvordan mener statsråden at DFB kan opprettholde drifta som trengs for å kunne yte tjenester til stadig flere flyktninger?


Les hele debatten