Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at inntil 6000 elever i videregående skole i Rogaland nå skal betale for skoleskyssen, som før var gratis

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I Rogaland får inntil 5-6 000 elever i videregående skole pålegg om å betale for en tidligere rettighet. De skal nå betale 250 kr. i måneden for skoleskyssen som før var gratis. Fylkeskommunen sparer selvsagt noen millioner på at elevene pålegges nye "skolepenger", mens vårt mål om lik rett til utdanning svekkes. Ordningen er godkjent av departementet.

Hva synes statsråden om at fylkeskommunene styrker egen økonomi på ungdommens bekostning, eventuelt vil han sørge for at dispensasjonsordningen avvikles?


Les hele debatten