Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Om følger for norske forbrukere av EUs EURATOM-direktiv, og om ev. tiltak for å hindre import av varer med radioaktivt innhold

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): EUs EUROATOM-direktiv er vedtatt og skal implementeres i medlemslandene innen år 2000. Gjennom EØS-avtalen kan vi bli tvunget til å motta varer med lavradioaktivt innhold, som EU definerer som ikke aktivt materiale. Det er som kjent ulike farer knyttet til radioaktivitet, inklusiv økt fare for kreft, og føre var-prinsippet brytes.

Hvordan vurderer statsråden EUROATOM-direktivet og konsekvensene for norske forbrukere, eventuelt vurderes det tiltak for å hindre import av varer med radioaktivt innhold?


Les hele debatten