Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at en overlege ved Bærum sykehus som ble politianmeldt av en kollega for å ha utført aktiv dødshjelp, er "frikjent" av Statens helsetilsyn etter sakkyndig uttalelse fra en nær venn av overlegen

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En overlege ved Bærum sykehus er anmeldt til politiet av en kollega for å ha utført aktiv dødshjelp. Statens helsetilsyn har "frikjent" overlegen basert på sakkyndig uttalelse fra en nær venn av overlegen.

Er statsråden enig i at Helsetilsynets saksbehandling i dette tilfelle er sterkt kritikkverdig?


Les hele debatten