Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at regional komite for medisinsk forskningsetikk i helseregion II har avvist et forskningsprosjekt om nakkeslengskader

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Regional komite for medisinsk forskningsetikk i helseregionen II har avvist et forskningsprosjekt om nakkeslengskader selv om det ikke bryter med eksisterende etiske regler. De har ikke begrunnet avslaget overfor søkeren og nektet søker kopi av uttalelse innhentet fra ekstern spesialist. De vil heller ikke gi sin tilslutning til at den gjennomførte del av prosjektet publiseres.

Bør komiteene for forskningsetikk kunne fraråde et prosjekt som ikke bryter med reglene og som har stor allmenn interesse?


Les hele debatten