Spørretimespørsmål fra Arvid Falch (TF) til statsministeren

Om hva som er gjort med saken som gjelder fiskere under 18 år, hvor vergemålsloven setter grenser for registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Datert: 28.05.1999
Fremsatt av: Steinar Bastesen (TF)
Besvart: 02.06.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Arvid Falch (TF)

Spørsmål

Arvid Falch (TF): I muntlig spørretime 3. mars 1999 lovte statsministeren å ta affære i en sak som gjelder fiskere under 18 år. Problemet for denne gruppen er at vergemålsloven setter grenser for hvem som får registrere seg i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Statsministeren sa at han ville ta kontakt med de departementer denne saken berører; Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet.

Har statsministeren gjort noe med saken og hva er i så fall gjort?


Les hele debatten