Spørretimespørsmål fra Arvid Falch (TF) til olje- og energiministeren

Om oljevernberedskapen på Norne-feltet, og hvorvidt det fast stasjonerte slepefartøyet er demobilisert, slik Statoil har søkt om

Datert: 28.05.1999
Fremsatt av: Steinar Bastesen (TF)
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 02.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Arvid Falch (TF)

Spørsmål

Arvid Falch (TF): Jeg viser til tidligere spørsmål i spørretimen i april 1998 og muntlig spørretime 16. desember 1998 og 11. mai 1999 angående oljevernberedskapen ved Nornefeltet. Statoil har søkt om demobilisering av slepefartøyet og ville erstatte dette med egen båt. Ved test 3. november 1998 sank denne båten. Dette beviser at en demobilisering går ut over beredskapen.

Er det fast stasjonerte slepefartøyet demobilisert og hvilken oljevernberedskap finnes nå på Nornefeltet?


Les hele debatten