Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til sosialministeren

Om tilskudd for 1999 til Landsforeningen Rettferd for Taperne

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Landsforeningen rettferd for taperne driver et viktig arbeid for å hjelpe og rette søkelys mot situasjonen til mennesker som har kommet uheldig ut i det norske samfunnet. Organisasjonen har i flere år mottatt statsstøtte. Også for 1999 har organisasjonen søkt om tilskudd, og den har mottatt et deltilskudd på kr. 250 000 allerede.

Hvordan vil statsråden behandle søknaden for 1999 videre?


Les hele debatten