Spørretimespørsmål fra Aud Folkestad (V) til kulturministeren

Om å auke den øvre grensa for stønad til bygging av lokale og regionale kulturhus, då ho ikkje har vore justert på lang tid

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av kulturminister Anne Enger

Aud Folkestad (V)

Spørsmål

Aud Folkestad (V): Den øvre grensa for stønad til bygging av lokale og regionale kulturhus har ikkje vore justert. Dette kan illustrerast med at det maksimale tilskotet for regionale kulturbygg er på 5 mill. kroner, men det kan ikkje overstige 33 pst. av byggjekostnadene. Det er truleg lenge sidan kulturministeren fekk søknader om godkjenning av kulturhus til 15 mill. kroner.

Vil statsråden vurdere å auke det maksimale tilskotet til bygging av regionale kulturhus?


Les hele debatten