Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om antallet barn under 3 år på ventelister for barnehageplass, og hvordan barnehagebehovet skal dekkes innen år 2000

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Statsråden har sagt at de i aldersgruppen over 3 år har full barnehagedekning.

Hvor mange barn under 3 år står på venteliste for å få plass i barnehage, og hvordan har statsråden tenkt å få disse familienes barnehagebehov dekket innen år 2000?


Les hele debatten