Spørretimespørsmål fra Aud Folkestad (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre landet ei tilfredsstillande teaterfagleg utdanning i framtida, då det har vore uro ved Statens teaterhøgskole i Oslo pga. økonomien ved skulen

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Aud Folkestad (V)

Spørsmål

Aud Folkestad (V): Det har vore uro ved Statens teaterhøgskole i Oslo i vår i samband med den økonomiske situasjonen ved høgskulen. Både innskrenking av studietilbodet og delvis stenging har vore antyda frå avdelingsstyret si side. Ressursrammene for teaterutdanning her i landet er blant dei lågaste i Norden.

Kva vil statsråden gjere for å sikre landet ei tilfredsstillande teaterfagleg utdanning i framtida?


Les hele debatten