Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om oppfølging av Lønning II-utvalgets NOU 1997:18 om prioriteringer i helsevesenet

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Lønning II-utvalget la frem NOU 1997:18 Prioritering på ny. Debatten om prioriteringer i helsevesenet har ikke blitt mindre aktuell, på grunn av en rivende medisinsk-teknologisk utvikling og økte forventninger til helsevesenets tilbud. Dette reiser vanskelige spørsmål om hvilke helsetjenester det offentlige skal dekke og hva folk må betale for selv.

Hvordan vil statsråden følge opp NOU 1997:18?


Les hele debatten