Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om at det investeres som aldri før i den havgående flåte, tross politisk enighet om at det er overkapasitet i fiskeflåten, og at kystflåten er bærebjelken i fiskeriene

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Det har vært bred politisk enighet om at kystflåta er bærebjelken i fiskeriene. Det har også vært enighet om at det er overkapasitet i fiskeflåta og at det er nødvendig med kapasitetsreduksjon. En rapport fra SINTEF viser at til tross for disse erkjennelser investeres det som aldri før i den havgående flåte.

Hvilke nye tiltak vil Fiskeridepartementet foreslå for raskt å snu denne utvikling?


Les hele debatten