Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helseministeren

Om å klarlegge mandat og tilknytning med sikte på å etablere et tverrfaglig sammensatt, permanent utvalg for prioritering mellom pasientgrupper

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): NOU 1997:18 Prioritering på ny, foreslo å etablere et uavhengig og tverrfaglig sammensatt permanent utvalg for prioritering mellom pasientgrupper. Helseministeren har gitt uttrykk for at et slik utvalg kan være hensiktsmessig, men at det ikke bør etableres før mandat og tilknytning til helsetjenesten og forvaltningen er klarlagt.

Vil statsråden ta initiativ til å klarlegge mandat og tilknytning, med sikte på å fremme forslag for Stortinget om etablering av et slikt prioriteringsutvalg?


Les hele debatten