Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om erstatning til et ektepar som kjøpte en tomt i Slevik i Onsøy klarert til boligformål, som ble omgjort til såkalt LNF-område (landbruk, natur og friluft)

Datert: 28.05.1999
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 02.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Et ektepar eier tomt gnr. 66, bnr. 639, Slevik, kommunedel Onsøy, Fredrikstad, som var klarert til boligformål. Før huset var byggeklart ble tomten omgjort til såkalt LNF-område (landbruk, natur og friluft) i kommunens arealplan. Boligtomten familien kjøpte for hundre tusen kroner er nå verdiløs for eierne fordi den nektes bebygd.

Mener statsråden familien har krav på erstatning?


Les hele debatten