Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om Lønning II-utvalets forslag om å etablere representative faggrupper som oppnevnes av Statens helsetilsyn og gir anbefalinger om prioritering av helsetjenester på sitt eget fagfelt

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Lønnning II-utvalget drøfter kriterier for prioritering og foreslår å skille mellom grunnleggende, utfyllende og lavt prioriterte helsetjenester, og tilbud som ikke skal finansieres av det offentlige.

Vil statsråden følge opp Lønning II-utvalgets forslag om å etablere representative faggrupper som oppnevnes av Statens helsetilsyn og skal gi anbefalinger om prioriteringer innen sitt eget fagfelt?


Les hele debatten