Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om at Regjeringen vil utvide adgangen til arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS også for lavtutdannede og ufaglærte

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Regjeringen vil utvide adgangen til arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området også for lavutdannede og ufaglærte. Ved behandlingen av Næringsmeldingen gikk Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i mot økt arbeidsinnvandring. Likevel har Regjeringen sendt forslagene ut til høring. Siden det dreier seg om forskrifter kreves ikke stortingsbehandling.

Vil statsråden sørge for at forslagene legges til side?


Les hele debatten