Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om et prosjekt i Fyresdal hvor en stor gård skal deles opp i mange småbruk som legges ut til salg, slik at man kan styrke bosettingen

Datert: 28.05.1999
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 02.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Fyresdal i Telemark skal en stor gård deles opp i mange småbruk. Småbrukene skal legges ut til salg slik at man kan styrke bosettingen på bygdene. Det har vist seg å være betydelig interesse for dette prosjektet.

Anser statsråden dette som en ny form for distriktspolitikk som kan øke interessene for bygdene og som vi kan forvente flere liknende eksempler av i fremtiden?


Les hele debatten