Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om hvor mange sykehjemsplasser kontra omsorgsboliger det nå bygges, og faren for at førstnevnte blir nedprioritert av økonomiske grunner

Datert: 12.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten