Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til olje- og energiministeren

Om oljeselskapenes og leverandørindustriens rammevilkår og at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er foreslått endringer i avgiftene, deriblant CO¨2-avgiften

Datert: 12.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av olje- og energiminister Anne Enger

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP):


Les hele debatten