Muntlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til utenriksministeren

Om advarslene fra barneleger mot å bruke veto overfor EUs barnematdirektiv, fordi stadig flere norske barn lider av alvorlig sykdom pga. D-vitaminmangel

Datert: 12.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A):


Les hele debatten