Muntlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til sosialministeren

Om å legge bedre til rette for at kommunene kan bruke konkurranseutsetting for å bedre eldreomsorgen og få en best mulig ressursutnyttelse

Datert: 12.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H):


Les hele debatten