Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Om finansministerens uttalelse om rentenivået ved utgangen av 1999 ved presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett, og dementiet fra hans politiske sekretær

Datert: 19.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten