Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til finansministeren

Om finansministerens uttalelse 17.2.99 om en forventet økning i trygdeutgiftene på opp imot 500 mill. kr, i lys av at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er foreslått endringer

Datert: 19.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av finansminister Gudmund Restad

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A):


Les hele debatten