Muntlig spørsmål fra Børge Brende (H) til barne- og familieministeren

Om Regjeringens forslag om fjerning av forsørgerfradraget og omlegging av barnetrygden, som vil gi redusert støtte til 9 av 10 barn

Datert: 27.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H):


Les hele debatten