Muntlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Om at de mest utsatte barna og ungdommene må få det beste barnevernstilbudet som det offentlige kan gi, uavhengig av fylkers og kommuners økonomi

Datert: 27.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A):


Les hele debatten