Muntlig spørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å vurdere finansieringssystemet, slik at ein får eit likt kommunalt tenestetilbod til alle, spesielt pleietrengande eldre og grunnskuleelevar, utan omsyn til kommunal økonomi og prioritering

Datert: 27.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP):


Les hele debatten