Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om hva som vil bli gjort for at hele fellingskvoten for gaupe og jerv tas, for å få dempet konfliktnivået mellom rovdyr og saue- og reinnæringen

Datert: 27.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten