Muntlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å styre boligbyggingen mer, i lys av at boligprisene i mange pressområder nå er hinsides all fornuft

Datert: 27.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A):


Les hele debatten