Muntlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om en gjennomgang av boligmassen som staten eier, for å se om noe av den kan gjøres om til boliger for unge og vanskeligstilte

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A):


Les hele debatten