Muntlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om at de som har minst og ikke betaler skatt, bl.a. minstepensjonister, ikke vil nyte godt av et økt minstefradrag som kompensasjon for økning i elavgiftene

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP):


Les hele debatten