Muntlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om Kirkemøtets vedtak om å debattere sin egen myndighet, med mer makt til Kirkemøtet på bekostning av biskopene

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A):


Les hele debatten