Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om læreraksjoner ved skolene rettet mot ressurssituasjonen, lønnsnivået og rekrutteringsproblemet, og hva statsråden vil svare aksjonistene

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten