Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Om uttalelser fra Sps parlamentariske leder om at Regjeringen vil gå inn for en delprivatisering av Statoil, og Sp for en forsiktig delprivatisering av Statkraft

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H):


Les hele debatten