Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om Lyngmo-saken i Alta herredsrett, som dreier seg om prester som har frasagt seg åndelig veiledning fra en overordnet

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten