Muntlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at det er gitt grønt ljos for forsøk med tilsetting av rektorar utan pedagogisk utdanning i vidaregåande skule i Akershus

Datert: 17.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A):


Les hele debatten