Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til olje- og energiministeren

Om Voksenåserklæringens formulering om at Statoil skal være et heleid statlig selskap, sett i forhold til åpningen for delprivatisering

Datert: 12.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten