Muntlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om hva som vil bli gjort for at tidskontoordningen kan forandres i stedet for å bli kuttet ut

Datert: 12.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A):


Les hele debatten