Muntlig spørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å få fortgang i nybyggprosjektet ved Høgskolen i Rogaland

Datert: 12.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP):


Les hele debatten