Muntlig spørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om den trege oppfølgingen av vedtaket om å lage en lov som skal sikre skoleelevers arbeidsmiljø

Datert: 12.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A):


Les hele debatten