Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å innføre minstestandarder med tanke på sikring av nærmiljøet til skolegårdene for småbarna

Datert: 12.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten