Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til finansministeren

Om hva som er lovet lastebilnæringen av tiltak som vil bedre konkurransekraften for varetransport, og om stimulering til økt bruk av lavsvovelholdig diesel

Datert: 02.02.2000
Besvart: 02.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten