Muntlig spørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at 1998 ble et bunnår for kommuneøkonomien, og at underskuddet trolig vil være omtrent like stort for 1999

Datert: 09.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A):


Les hele debatten