Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Om samferdselsministerens uttalelse om at staten ikke bør bruke penger på å etablere et digitalt nettverk, da teleselskapene så langt har gjort dette selv

Datert: 09.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten